Els grups dins l’esplai.

Petits

Infants de P-4 i P-5. Són els més petits de l’esplai, és una etapa important perquè és el primer contacte que tenen amb l’esplai. Durant aquesta etapa s’intenta, mica en mica, ajudar a desenvolupar l’autonomia i la pscicomotricitat dels infants, potenciar l’ajuda col·lectiva i la iniciativa individual.

Mitjans

Infants de 1r i 2n. Es continua treballant l’autonomia, a la vegada que es comença a reflexionar sobre el món que ens envolta i saber-ne parlar. S’intenta que els infants facin pinya i vagin desenvolupant el sentiment de pertinença i les ganes de continuar venint a l’esplai!  

 

Marrecs

Infants de 3r. Es fomenta el treball en equip, la cooperació i el sentiment de pertinença cap el col·lectiu -l’esplai- i dins del propi grup. Es continua posant èmfasi en el desenvolupament de l’autonomia.

 

Emigrans

Infants de 4t. Es treballa el respecte entre iguals, entre infant-monitors/es. S’intenta que prenguin consciència sobre la situació privilegiada que tenen en el món. A més, s’intenta transmetre el compromís cap el projecte perquè ells s’hi impliquin mica en mica.  

 

Grans

Infants de 5è i 6è de primària. Es continua treballant el respecte entre iguals; els vincles entre infants i monitors/es es van estrenyent, fent més fort així el sentiment de pertinença cap el col·lectiu i el seu grup. És un moment on els infants tenen ganes d’implicar-se en el projecte, volen fer moltes coses. S’intenta fomentar en els infants l’esperit crític i la iniciativa col·lectiva i individual.

 

Ganàpies

Joves de 1r i 2n d’ESO. S’educa en l’esperit crític del món que ens envolta, valorant les conseqüències dels seus actes sobre ells mateixos i sobre la resta. Es comencen a fer varies activitats de manera més autònoma, desenvolupen el sentiment de pertinença cap a l’esplai. Volem que continuïn uns anys més perquè més endavant acabin sent monitors/es.

 

Joves

Joves de 3r ESO cap amunt. Igual que en el grup anterior, s’educa en l’esperit crític del món que ens envolta, valorant les conseqüències dels seus actes sobre ells mateixos i sobre la resta. Es treballa la continuïtat del monitoratge, es pretén que siguin els futurs monitors i monitores, per aquest motiu volem que s’impliquin en el projecte, que se sentin part d’ell perquè d’aquesta manera, un cop acabada la seva “estada” com a infants passin a ser monitors/es.
arlequins1

.

Deja un comentario